ویژگی های محصول

  • جنس: چرم مصنوعی
  • بند و دستگیره: بند کوتاه
  • مورد استفاده: رسمی