ویژگی های محصول

 

  • جنس: نبوک
  • مورد استفاده: روزمره
  • مدل پاشنه: تخت
  • ارتفاع ساق نیم بوت: بالای مچ پا
  • فرم نوک نیم بوت: نوک پهن