ویژگی های محصول

  • جنس: چرم
  • مورد استفاده: روزمره، رسمی و اداری
  • مدل پاشنه: پهن
  • ارتفاع پاشنه: سه سانتی متر