ویژگی های محصول

  • جنس: چرم مصنوعی
  • ویژگی های تخصصی: کاهش فشارهای وارده
  • نحوه بسته شدن: بند