ویژگی های محصول

 

  • جنس: پارچه
  • مورد استفاده: مجلسی
  • مدل پاشنه: باریک
  • ارتفاع پاشنه: ده و نیم سانتی متر