ویژگی های محصول

  • جنس: چرم
  • نحوه بسته شدن: دکمه
  • مورد استفاده: روزمره، رسمی و اداری