ویژگی های محصول

  • جنس: نبوک
  • زیره کفش: کاهش فشار وارده
  • نحوه بسته شدن: چسبی