ویژگی های محصول

  • جنس: نبوک
  • مورد استفاده: مجلسی