ویژگی های محصول

  • جنس: چرم
  • مورد استفاده: روزمره
  • مدل پاشنه: یکسره
  • ارتفاع پاشنه: دو و نیم سانتی متر