به دلیل اینکه اس ای فعلا” فقط برای دیجی کالا بازاریابی می کند هنگام ثبت سفارش به دیجی کالا منتقل خواهید شد که باید طبق قوانین این سایت سفارش ثبت کنید .

قوانین ثبت سفارش در حین نهایی شدن آن در پنل کاربری خودتان در دیجی کالا توضییح داده می شود .