تکنیک‌های مختلفی برای رنگ کردن موها به وجود آمده‌اند و هر یک از تکنیک‌ها به نوبه خود دارای مزایا و معایبی هستند. آمبره، سامبره، بالیاژ و هایلایت مو از اصلی‌ترین روش‌هایی هستند که امروزه مورد استفاده قرار می‌گیرند. اما شاید بسیاری از شما تفاوت میان آن‌ها را ندانید. در این مطلب با چی بپوشم همراه باشید تا تفاوت آمبره و بالیاژ و سامبره و هایلایت مو را با شما در میان بگذاریم.

آمبره در لغت فرانسوی به معنای «سایه‌دار» می‌باشـد و همیـن اصطلاح برای توضیـح مغهوم آن کافیست. در روش آمبره مو، رنگ موها در ریشه تیره است و هرچه به سمت سـاقه مو می‌رود، روشـن‌تر می‌شـود. ایـن تکنیک رنگ کردن موها برای موهای کوتاه و بلند مناسب است و محبوبیت زیادی دارد.

سامبـره مو شباهت بسیار زیادی به آمبـره دارد، با این تفاوت که در سامبره، تغییر رنگ از ریشـه تا سـاقه، بسـیار ملایم‌تر صـورت میـپذیرد. به عبـارت دیگر در سامبـره مو، موها کم کم روشـن می‌شـود. سامبـره مو روشـی بیـن آمبـره و بالیـاژ می‌باشـد و محبوبیت زیادی در میان مردم یافته است.

در ایـن روش مـوها به صورت نامنـظم و آزادانه رنـگ می‌شوند. بالیـاژ مو به نوعـی حالت پیشـرفته و امروزی مش کردن مو با فویل می‌باشد. با این تفاوت که در بالیاژ مو از فویـل استفاده نمی‌شود. در روش بالیـاژ، رشد مو تاثیـری بر تغییـر ظاهر آن ندارد و نیازی به ریشه‌گیری نخواهد داشت.

اگرچـه نتیـجه حاصـل از هایلایـت مـو تا حدودی می‌تواند مشابه بالیاژ مو باشد، اما تکنیـک رنگ کـردن در هر یک متـفاوت از دیگریست. تکنیک هایلایت مو با استفاده از فویل صورت می‌پذیرد در حالی که بالیـاژ، بدون فویل انجام می‌شود و نتیجه طبیعی‌تر را به همراه دارد.

به طور مشخـص نمی‌تـوانیم هیچ یـک از تکنیـک‌ها را برتـر از دیگر تکنیـک بدانیـم. اینـکه کدام تکنیک برای شما بهتـر اسـت، بستگی به خواسته شما دارد. به عنوان مثال اگر می‌خواهیـد موهایتان رنگ طبیعی‌تری داشتـه باشد، بالیـاژ برای شـما بهتـر از هایلایت مو است.

0 0 votes
امتیاز به این محصول