هشتگ saveralph یا رالف را نجات دهيد چند روزیست که جهانی شده و انیمیشن کوتاهی تحت این عنوان در فضای مجازی دست به دست می‌شود. انیمیشنی که شاید در نگاه اول عادی باشد، اما هرچقدر به جلو پیش می‌رود، تلخ و تلخ تر میشود. به همین بهانه وظیفه خود دانستیم که راجع به این موضوع اطلاع رسانی کنیم. شاید هنوز هم خیلی از آدم‌ها از انجام این آزمایش‌ها مطلع نباشند.

داستان رالفِ خرگوش از چه قرار است؟

اخیـرا انیـمیشن کوتاهـی بـا نـام «رالف را نجـات دهیـد» در فضـای مجازی وایرال شده و با واکنش‌های مختلفی همراه بوده است. در این انیمیشن زندگی روزمره خرگوشی به نـام رالـف، کـه مـورد تسـت لوازم آرایـشی توسط انسان‌ها قرار می‌گیرد و بینایی خود را از دست می‌دهد، نمایش داده می‌شود.

واقعا لوازم آرایشی روی خرگوش‌ها تست می‌شوند؟

شاید این داستان تلخ برایتان قابل باور نباشد، اما حقیقت دارد. بسیاری از برندهای لوازم آرایشی دنیا برای اینکه به مردم ضمانت کیفیت دهند، لوازم آرایشی خود را روی خرگوش‌ها آزمایش می‌کنند. همین امر سبب گشته که سالیانه 20 هزار خرگوش، بخاطر سلامت و زیبایی انسان‌ها جان خود را در آزمایشگاه‌ها از دست بدهند

چرا برای این آزمایش‌ها از خرگوش‌ها استفاده می‌کنند؟

دلایل چندان علمی برای استفاده از خرگوش‌ها در این آزمایش‌ها وجود ندارد. شایـد اصلی‌تریـن دلایـل را بتوانیـم آرام بـودن و کوچک بـودن خرگوش‌ها و در وهله دوم، هزیـنه کمتر استفاده از آن‌ها بدانیـم. اما به طور کلی نمی‌توانیم تست‌های حیوانی را چندان موثر بدانیم زیرا ژنتیک بدن انسان‌ها کاملا متفاوت از حیوانات است.

چه حیوانات دیگری مورد آزمایش قرار می‌گیرند؟

تنها خرگوش‌ها نیستند که مورد آزمایش لوازم آرایـشی قرار می‌گیـرند. موش‌ها، سگ‌ها و خوکچه‌های هندی از دیگر حیواناتی هستـند که در آزمایشگاه‌ها مورد تسـت قرار می‌گیـرند و بسیـاری از آن‌ها نیـز مانند خرگوش‌ها جان خود را از دست می‌دهند. جالب است بدانید در برخی مواقـع و در مراحل پایـانی تست‌ها، از انـسان‌ها نیـز استفاده می‌شود.

0 0 votes
امتیاز به این محصول