لطفا خودتان را معرفی کرده و رزومه کوتاهی از سوابق کاری‌ خود و برند جی‌تی‌هوگرو ارائه دهید.

عقیل میرزمانی هستم که با همکاری آقای امیر زمان‌خانی برند ‌جی‌تی‌هوگرو را از سال 1394 تاسیس کرده و به صنعت خرده فروشی وارد شدیم و نخستین شعبه این برند را در فلکه اول تهرانپارس راه‌اندازی کردیم.

این برند در حال حاضر دارای 10 شعبه است که به ترتیب در تهرانپارس، مرکزخرید آرن، مجتمع تجاری- گردشگری بام‌لند، شهر اراک، مجموعه گالریا، مجموعه رویال‌پارس اهواز، ستاره‌باران تبریز، کلاردشت، شیراز ( با تغییر موقعیت مکانی) و شهر قم (در حال تکمیل دکور) خدمات خود را به مشتریان ارائه می‌دهد.لطفا خودتان را معرفی کرده و رزومه کوتاهی از سوابق کاری‌ خود و برند جی‌تی‌هوگرو ارائه دهید.

عقیل میرزمانی هستم که با همکاری آقای امیر زمان‌خانی برند ‌جی‌تی‌هوگرو را از سال 1394 تاسیس کرده و به صنعت خرده فروشی وارد شدیم و نخستین شعبه این برند را در فلکه اول تهرانپارس راه‌اندازی کردیم.

این برند در حال حاضر دارای 10 شعبه است که به ترتیب در تهرانپارس، مرکزخرید آرن، مجتمع تجاری- گردشگری بام‌لند، شهر اراک، مجموعه گالریا، مجموعه رویال‌پارس اهواز، ستاره‌باران تبریز، کلاردشت، شیراز ( با تغییر موقعیت مکانی) و شهر قم (در حال تکمیل دکور) خدمات خود را به مشتریان ارائه می‌دهد.لطفا خودتان را معرفی کرده و رزومه کوتاهی از سوابق کاری‌ خود و برند جی‌تی‌هوگرو ارائه دهید.

عقیل میرزمانی هستم که با همکاری آقای امیر زمان‌خانی برند ‌جی‌تی‌هوگرو را از سال 1394 تاسیس کرده و به صنعت خرده فروشی وارد شدیم و نخستین شعبه این برند را در فلکه اول تهرانپارس راه‌اندازی کردیم.

این برند در حال حاضر دارای 10 شعبه است که به ترتیب در تهرانپارس، مرکزخرید آرن، مجتمع تجاری- گردشگری بام‌لند، شهر اراک، مجموعه گالریا، مجموعه رویال‌پارس اهواز، ستاره‌باران تبریز، کلاردشت، شیراز ( با تغییر موقعیت مکانی) و شهر قم (در حال تکمیل دکور) خدمات خود را به مشتریان ارائه می‌دهد.لطفا خودتان را معرفی کرده و رزومه کوتاهی از سوابق کاری‌ خود و برند جی‌تی‌هوگرو ارائه دهید.

عقیل میرزمانی هستم که با همکاری آقای امیر زمان‌خانی برند ‌جی‌تی‌هوگرو را از سال 1394 تاسیس کرده و به صنعت خرده فروشی وارد شدیم و نخستین شعبه این برند را در فلکه اول تهرانپارس راه‌اندازی کردیم.

این برند در حال حاضر دارای 10 شعبه است که به ترتیب در تهرانپارس، مرکزخرید آرن، مجتمع تجاری- گردشگری بام‌لند، شهر اراک، مجموعه گالریا، مجموعه رویال‌پارس اهواز، ستاره‌باران تبریز، کلاردشت، شیراز ( با تغییر موقعیت مکانی) و شهر قم (در حال تکمیل دکور) خدمات خود را به مشتریان ارائه می‌دهد.

0 0 votes
امتیاز به این محصول