نوین نقش از شهریور 1391 با تاسیس دفتر مرکزی تهران، در علم-صنعت چاپ و تبلیغات فعالیت می کند و با تکیه بر نیروی انسانی متخصص، دستگاه های پیشرفته، دسترسی آسان، ارائه خدمات به سراسر ایران و پایبندی به استاداردها، پاسخگوی نیازهای متنوع مشتریان است. دورنمای نوین نقش، حضور در بازارهای جهانی است و با تعهد به ارائه محصول با کیفیت و ایجاد زنجیره تولید ارزشمند، برآنیم تا به این مهم دست یابیم. نوین نقش از شهریور 1391 با تاسیس دفتر مرکزی تهران، در علم-صنعت چاپ و تبلیغات فعالیت می کند و با تکیه بر نیروی انسانی متخصص، دستگاه های پیشرفته، دسترسی آسان، ارائه خدمات به سراسر ایران و پایبندی به استاداردها، پاسخگوی نیازهای متنوع مشتریان است. دورنمای نوین نقش، حضور در بازارهای جهانی است و با تعهد به ارائه محصول با کیفیت و ایجاد زنجیره تولید ارزشمند، برآنیم تا به این مهم دست یابیم.

0 0 votes
امتیاز به این محصول