آنتا اسپورت Anta Sports یک شرکت تولیدی چینی مستقر در جینجیانگ است. این سومین شرکت بزرگ ورزشی جهان با درآمد سال 2019 است. این شرکت در سال 1994 میلادی تأسیس شد و شامل مشاغل طراحی، توسعه، ساخت و بازاریابی محصولات از جمله لباس ورزشی، کفش، پوشاک و لوازم جانبی با نام تجاری خاص خود است. این شرکت پس از تکمیل مالکیت Amer Sport ، بیش از 25 مارک فرعی از جمله Arc’teryx را در اختیار دارد.

آنتا اسپورت Anta Sports یک شرکت تولیدی چینی مستقر در جینجیانگ است. این سومین شرکت بزرگ ورزشی جهان با درآمد سال 2019 است. این شرکت در سال 1994 میلادی تأسیس شد و شامل مشاغل طراحی، توسعه، ساخت و بازاریابی محصولات از جمله لباس ورزشی، کفش، پوشاک و لوازم جانبی با نام تجاری خاص خود است. این شرکت پس از تکمیل مالکیت Amer Sport ، بیش از 25 مارک فرعی از جمله Arc’teryx را در اختیار دارد. آنتا اسپورت Anta Sports یک شرکت تولیدی چینی مستقر در جینجیانگ است. این سومین شرکت بزرگ ورزشی جهان با درآمد سال 2019 است. این شرکت در سال 1994 میلادی تأسیس شد و شامل مشاغل طراحی، توسعه، ساخت و بازاریابی محصولات از جمله لباس ورزشی، کفش، پوشاک و لوازم جانبی با نام تجاری خاص خود است. این شرکت پس از تکمیل مالکیت Amer Sport ، بیش از 25 مارک فرعی از جمله Arc’teryx را در اختیار دارد.

0 0 votes
امتیاز به این محصول